Begraffenisferienig “de Lêste Eare”

Het komt regelmatig voor dat we vragen krijgen betreffende de begrafenisvereniging. Daarom leek het ons nuttig de actuele stand van zaken eens op een rijtje te zetten.

 

Algemeen

De begraffenisferiening “de Lêste Eare” is een afdeling van Dorpsbelang Offingawier en heeft tot doel; het regelen en verzorgen van begrafenissen of crematies van haar leden op het kerkhof van Offingawier of in de directe omgeving daarvan (max 10 km).

Lid kunnen zijn (of worden) alle huidige- en voormalige inwoners van Offingawier van 18 jaar of ouder. (Kinderen jonger dan 18 jaar zijn automatisch lid door het lidmaatschap van hun ouders.)

De contributie bedraagt € 10,- per jaar.

 

Contactpersonen

Voor algemene vragen over de begrafenisvereniging kan men terecht bij:

Berendt Boschma         tel.  0515-424466 of 06-80129702                    Email Berendtboschma@ziggo.nl

Renske Boschma           tel.  0515-414848  of 06-31328156                   Email renskeboschma@hotmail.com

Dit kunnen vragen zijn zoals:

Bij wie vraag ik een graf aan, hoe gaat een en ander in zijn werk bij een begrafenis, het lidmaatschap, of andere vragen.

 

Bij een overlijden

Voor het melden van een overlijden kan men rechtstreeks terecht bij:

Uitvaartvereniging “Draagt elkanders lasten” te Sneek. (Dhr. M. Heslinga) telefoon 0515-413757 (Zie hiervoor ook de advertentie die elke week in het Sneeker Nieuwsblad staat.)

Mocht er bij een overlijden wat van het dorp te verwachten zijn, zoals klokluiden, graf graven, dragers, huur kerk, huur dorpshuis, dan neemt Dhr. Heslinga weer contact op met Berendt Boschma, die dit vervolgens binnen het dorp verder regelt.

 

Zowel leden als niet leden kunnen gebruik maken van de diensten van de begrafenisvereniging.

Onderstaandde bijdragen die leden en niet leden moeten betalen, wanneer ze gebruik maken van de diensten:

 

Leden

Niet Leden

Koster

€          40,00

€          80,00

Bode

€        200,00

€        400,00

Dragers (per drager)

€          20,00

€          40,00

Belluiden

€            5,00

€          10,00

Administratie

€          40,00

€          80,00

Gravers (per graver)

€        100,00

€        200,00

Verzorging

€          20,00

€          40,00

Daarnaast betalen de erven van een “niet” lid een bedrag van € 200,00 aan de begrafenisvereniging.

Bij overlijden van een lid, krijgen de erfgenamen een vergoeding (korting) van € 300,00 uitgekeerd.