Welkom in

Offingawier

Over het dorp

Offingawier (Fries: Offenwier) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten oosten van de stad Sneek.

De bewoning van het dorp ligt voornamelijk aan de Fiifgeawei. Deze is vernoemd naar de Sneker Vijfga, waar het samen met de dorpen Gauw, Goënga, Loënga en Scharnegoutum tot behoorde.

Offingawier is een niet al te groot lintdorp in de streek Lege Geaën.
In 2017 telde het dorp 205  inwoners. Toch is het vrij groot qua oppervlakte.
Dit komt doordat het dorpsgebied tussen Houkesloot en de Oude Riet en de inham Tsjaerasloot van het Sneekermeer loopt, ten oosten van Goëngamieden en Gauw.

 

Door het dorpsgebied stromen verder verschillende vaarten, zoals Zijlroede, de Oude Zijlroute en de Kipvaart.
Het dorp heeft bij de inham van de Houkesloot, de Kleine en Grootte Potten geheten, recreatiedorp van diverse campings en vakantieparken. Aan de kant van de Ropsterhorne van het Sneekermeer zit een een jachthaven met het Paviljoen Sneekermeer, een belangrijk toeristisch centrum, en het recreatiegebied De Potten.
Vanaf de Paviljoenwei in Offingawier vaart via het Prinses Margrietkanaal er een veerdienst naar het Kolmeersland.

bron: Wikipedia

Historie

Het dorp is oorspronkelijk ontstaan op een terp. Het ontwikkelde zich over de eeuwen heen vanuit twee kleine kernen. Deze twee kernen groeide vanaf de 19e eeuw meer naar elkaar toe en zo ontstond er langzaam een lintdorp. In de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkelde zich er een recreatiedorp en plas aan de kant van het Sneekermeer.

 

De plaats werd in de 13e eeuw vermeld als Vffenwere, in 1328 als Offinghewere, in 1335 als in Oftingherwier, in 1495 als toe offangeer en in 1505 als Offingawier. Vanaf 1328 duidt de plaatsnaam op een wier/weer, een opgeworpen hoogte voor bewoning, van of bewoond door het geslacht Offinga.

Tot 1984 lag Offingawier in de voormalige gemeente Wymbritseradeel en daarna tot 2011 bij de gemeente Sneek. Vanaf 2011 zijn diverse gemeentes samengevoegd in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân.

De giele brêge

Werd in 1861 gebouwd de O.T. Schuurmans uit IJlst.

De brug koste destijds fl. 7.800.

Offenwier

Yn it jier 1335 is de tsjerke troch de helpbiskop fan Utrecht oan de patroanhillige Nicolaas wijd. Der is troch de ieuwen hinne nochal wa feroare oan de tsjerke. Skoalmaster Eile van der Wal dy’t fan 1830 ôf oant syn dea yn 1860 oan de pleatslike skoalle ferbûn wie, skriuwt hjiroer:

“In 1850 zijn kerk en toren vertimmerd. Toen is er een muur om de oude van groote onbehouwen Friezen heen gebouwd. De kerk had een steenen vloer met eenige grafsteenen en voor den toren stond een klimop. De buitendeur van de toren was van eikenhout zeer zwaar en sterk en beslagen met duizende spijkers. In de kerk lag een zolder, (die in 1882 door een plafond is vervangen (Red.)). Boven de deur aan den ingang van het kerkportaal kon men lezen: Geen schooner les van meerder kracht, Dan Micha zes en wel vers acht. Daarop volgende wat deze schriftuurplaats geeft te lezen.

In 1850 zijn er vensters aangebracht in den blinden muur naar de zijde van den weg”.

 

De tsjerke stiet op de gemeentelike list fan beskerme monuminten om’t it ‘sûnder wryt of slyt’ is, om reden fan it arsjitektoanysk karakter en de werkenberens as doarpstsjerke.

De âlde klok yn de toer hie it opskrift:

Offenwier 1637 den 6 Meerte hebben mi laten gieten van M.F.S.

De klok is troch de Dútske besetter yn maart 1943 fuorthelle en is nei de twadde wrâldkriich net weromkommen.

De hjoeddeiske klok is yn 1948 getten en op 17 desimber pleatst. De nije klok is getten troch Jacobus van Bergen te Midwolda en hat twa opskriften:

1943

Geveld door Duitsch geweld

Door burgerij en Kerkvoogdij hersteld

1948

en

 Luiden wil ik voor de dooden

Levenden ter Kerke nooden

 

Het oargel is fan de firma Bakker en Timmenga út Ljouwert, hat as opskrift Anno 1907 en is wijd op 8 jannewaris 1908. It oargel hat fl 1100,00 koste.

omgeving

Offingawier

De gouden kleuren van de opkomende zon.

Klik hier om de website van
Gert-Jan Veenstra te bekijken. Er worden regelmatig exposities gehouden.

Het kerkje van Offingawier is een Gemeentemonument. De toren is een Rijksmonument