Het gebruik van het dorpshuis de Wier is  onder voorwaarden weer mogelijk. 

Dit moet uiteraard wel met inachtneming van de geldende RIVM  corona maatregelen.

Ga naar reserveringen

Gebruik van het Dorpshuis de Wier

Dorpshuis de Wier

Beheercommissie

De beheercommissie van het dorpshuis functioneert als commissie onder de
verantwoordelijkheid van het Dorpsbelang. De beheercommissie heeft echter wel een eigen financiële administratie en legt hierover verantwoording af aan het bestuur van Dorpsbelang en de algemene ledenvergadering.

Een belangrijk punt voor het dorpshuis is de laagdrempeligheid en de sociale functie die het binnen het dorp heeft,
die niet gebaseerd is op het maken van winst. Enig positief resultaat is natuurlijk wel wenselijk voor de nodige vervangingen en onderhoud. Maar verder willen wij geen hoge huurprijzen vragen voor onze leden om gebruik te maken van het dorpshuis. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, hetgeen de gezelligheid en de saamhorigheid ten goede komen.

Begrafenisvereniging Offingawier

De begrafenisvereniging is een onderdeel van het Dorpsbelang. Oorspronkelijk is zelfs het Dorpsbelang ontstaan uit de begrafenisvereniging. Later is dit omgevormd naar de huidige constructie. De kerk in Offingawier is een kleine kerk zonder horecavoorzieningen. Na een begrafenis wordt er meestal koffie in het dorpshuis geschonken en bij zeer druk bezochte begrafenissen kunnen
mensen via een live verbinding de dienst in de kerk volgen als die helemaal vol is.

Damclub “de eerste zet”

Dit is een van de oudste verenigingen (1957) die nog steeds actief is in
Offingawier. Iedere dinsdagavond komen deze enthousiaste dammers bij elkaar om te strijden voor de hoogste eer. Er is ook een competitie verband met de omliggende dorpen. Vaak is het niet eens het dammen wat voor sommigen het belangrijkst is, maar het uitwisselen van alle nieuwtjes en weetjes en het contact met de dorpsgenoten wordt als net zo belangrijk beschouwd. Zelfs oud inwoners van Offingawier blijven nog vaak trouw komen. Bediening van de consumpties wordt meestal door een vrijwilliger gedaan die dan die avond bardienst heeft.

Naai en brei club

Deze activiteiten worden uitgevoerd door een stel enthousiaste vrouwen die
zes keer per jaar ’s ochtends bij elkaar komen in het dorpshuis en onder leiding van een zeer ervaren coupeuse naai en breiwerkjes maken. Ook hier staat gezelligheid en het elkaar ontmoeten voorop.

Tekenles

Deze activiteit wordt regelmatig gegeven door een inwoner uit Offingawier die op deze manier zijn ervaring en kennis kan overdragen op geïnteresseerde medebewoners.

Activiteitencommissie

Onder het Dorpsbelang is ook een activiteitencommissie actief, die allerlei
activiteiten organiseert voor alle inwoners van Offingawier. Dit is een zeer actieve groep mensen die zeker maandelijks een gezellige initiatief
voorbereiden en organiseren. Dit varieert van de vaste feestavonden tot de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en de jaarlijkse BBQ, die door jong en oud goed worden bezocht en zeer op prijs worden gesteld. Daarnaast worden er viswedstrijden georganiseerd, filmavonden,  bingo avonden, informatieavonden, kaatsdagen, culinaire avonden en wandel/puzzeltochten. Tenslotte wordt het dorpshuis ook gebruikt voor privéfeesten van de inwoners van Offingawier, zoals verjaardagen en jubilea.

 

De historie van Dorpshuis de Wier

In 1833 heeft de gemeente Wymbritseradeel het huidige dorpshuis als school laten bouwen. In 1887 werd er een nieuwe school in Gauw neergezet voor de dorpen Gauw, Offingawier en Goënga. Vanaf dit moment is het gebouw in gebruik genomen als kosterijwoning met een gemeenschapsruimte voor het dorp. Deze situatie heeft tot 1975 geduurd. Daarna is het gebouw nog zo’n 10 jaar bewoond door mensen die niet meer de neventaak als koster van de kerk hadden. Zo’n 100 jaar later was de woning aan groot onderhoud toe en had de kerk er niet meer zoveel belang bij. Het dorpsbelang echter des te meer. Ondanks dat Offingawier een klein dorp is, heeft het een actief verenigingsleven. De ruimte in de kosterij werd als veel te klein ervaren. Voor evenementen van meer dan 25 personen moest al snel uitgeweken worden naar de kantine van recreatievoorziening de Potten. Het dorpsbelang van Offingawier heeft het gebouw voor de symbolische waarde van één gulden overgenomen met als voorwaarde dat het gebouw zijn sociale functie behoud. Op 22 oktober 1994 is het gebouw als dorpshuis in gebruik genomen nadat er een grondige verbouwing en opknapbeurt was uitgevoerd. Op dit moment heeft het dorpshuis de huidige naam gekregen “De Wier.
 Het dorpshuisbleek al snel te klein te zijn. Er was nauwelijks opslagruimte en er zat geen buffet in. Daarnaast werden er nogal extra eisen aan dorpshuizen gesteld door vernieuwde en aangescherpte regelgeving vanuit het rijk. In 2004 heeft dit geleid tot een uitbreiding van het dorpshuis.
In 2016 het interieur aangepakt. De vloer is vernieuwd en het dorpshuis is uitgebreid  met een keuken, een bar en een zwevend terras.
Als (voorlopig) laatste is er in 2021 een opslag schuurtje geplaatst.

Activiteiten Agenda

[calendar/agenda id="2903" size ="medium"]

Consumptieprijzen:     

 

Koffie. Thee         €  1.50

Frisdrank         €  1.50

Bier en sterk         €  2.00

Wijn per glas        €  2.00

Wijn flesje (2.5  glazen)        €  4.00