SP Gemeente  Súdwest-Fryslân

Buurten Offingawier,

 

De mensen wilden graag praten, ze hadden een vrij uitgesproken mening over de kabelskibaan. De voor en tegens waren ongeveer half om half dus 50% voor en 50% tegen. Maar als het op de weg aan kwam was meer dan 2 3rde van de mensen tegen. Mensen waren bang voor teveel overlast in het dorp. Het is nu al niet veilig of mensen voelen zich niet veilig omdat er in bijna 90% van de gevallen harder dan 30 km per uur wordt gereden.

Iedereen had de informatie uit de krant of van facebook, niemand had informatie van de gemeente ontvangen. De mensen van dorpsbelang hadden wel contact met de gemeente gehad maar na 1x in de vakantie periode ook niet meer, wel zijn ze nu op initiatief van dorpsbelang uitgenodigd voor de presentatie van zaterdag. Dorpsbelang was overigens tegen de ski baan. Iemand had het FNP getroffen in Sneek en die waren onder de indruk dat dorpsbelang nu voor was maar dat is dus beslist niet zo.

1 iemand vond dat de kanoroute van de potten beter doorgetrokken kon worden via Offingawier naar Sneek.

 

Om het verkeer veiliger te maken spraken de meeste mensen over een nieuw aan te leggen afslag van de rondweg van Sneek om het dorp heen.

Een apart fietspad en veel vaker handhaven werden ook genoemd. En het kruispunt met de afslag naar de Potten toe vind iedereen levensgevaarlijk. Vrij recent waren er een dodelijk en een zeer ernstig ongeluk, maar in de zomerperiode gaat het bijna iedere dag mis of bijna mis met blikschade piepende banden en dat soort werk. Iedereen pleit ervoor dat kruispunt veiliger te maken.