Geachte voorzitter en commissieleden,

 

Mijn naam is Saskia de Backker en ik spreek in als voorzitter van het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen Offingawier.

 

Na een bezoekje afgelopen zaterdag aan De Potten waar de grootte van de baan was uitgelegd schokken wij behoorlijk van de enorme omvang. Het wordt ongetwijfeld een prachtige baan maar deze beslaat wel bijna 3/4 van de plas. Dit gaat niet alleen ten koste van de sfeer en uitstraling van deze plek maar ook van de zwemmogelijkheid voor jongeren en volwassenen.  Zwemmen en plezier maken met anderen kost tot op heden niets. Wat voor maatregelen worden er getroffen om dit voor deze groep te waarborgen?

 

Verder lezen we tussen de regels door in het bericht van de Leeuwarder Courant van 18 november dat de aanleg van de kabelwaterskibaan het begin is van meer activiteiten en dynamiek in dit gebied. Bij de kabelwaterskibaan gaat het nog om gemiddeld 43 bezoekers per dag maar hoe groot wordt dit aantal bij nog meer activiteiten?

En op mooie zonnige dagen? Het aantal verkeersbewegingen door het dorp zal sterk variëren. Nu al voelt het merendeel van de bewoners zich onveilig door het harde rijden door het dorp. En natuurlijk weten we dat het woon/werkverkeer hierin een rol speelt maar het stapelt zich wel op:

Onlangs het villapark, 20 vakantiewoningen in aanbouw, de kabelwaterskibaan en wie weet wat nog meer in de toekomst.

 

Het dorp heeft nu al verkeersproblemen. De aanleg van het voetpad binnen de bebouwde kom is een prachtige eerste stap in de aanpassing van de infrastructuur maar het is niet genoeg.

 

Al twee jaar pleiten we bij de gemeente over aanpassingen voor het kruispunt van de afslag van de Fiifgeawei naar De Paviljoenwei, de enige toegangsweg naar De Potten. Met de huidige verkeersintensiteit vinden er al regelmatig meer of minder zware ongelukken plaats. Velen die niet uit deze omgeving komen, zien het kruispunt aan voor een rotonde met alle gevolgen van dien.

Ondanks de belofte, voor de zomer 2014 aanpassingen te doen, is er nog niets gebeurd.

 

Als de kabelwaterskibaan doorgaat, wat voor maatregelen worden er dan genomen om de veiligheid op de weg te borgen?

 

Samengevat pleiten wij ervoor de kabelwaterskibaan op een andere plek te realiseren zodat De Potten zijn oorspronkelijke recreatiefunctie behoudt.

En als dit echt niet mogelijk is, dan willen de bewoners dat hun veiligheid en die van de bezoekers op de toegangsweg wordt gegarandeerd.

 

Dank u wel voor uw aandacht.

 

TERUG