Dorpsbelangen            

   

 

                       Actueel                     

Offingawier

 


 

 

______________________________________

 

 

 

ACTIE WERKGROEP VERKEER

    

U vindt HIER alles over de VERKEERSDRUKTE

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Dorpshuis

    

U vindt HIER alles over de verbouwing van het Dorpshuis.

Alle foto's van de verbouwing

...............................................

 

 

 

 

 

 

 

.............................

 

 

 

 

 

 

   

 

Verlichting Kerktoren defect
 

De schijnwerper van de kerk is in reparatie. Hoe lang het gaat duren is niet bekend.

 

Grien yn Súdwest Fryslân

 

 

Japanse duizendknoop

plant die we niet willen

De Japanse duizendknoop is zo’n plant die je absiluut niet de tuin of berm wilt hebben. De plant woekert namelijk flink en kan schade veroorzaken aan funderingen, verhardingen, rioleringen, straten en dijken. In Engeland komt het voor dat men geen hypotheek kan krijgen omdat er Japamse duizendknoop in de tuin staat. Deze exoot komt in Nederland op zo'n 400 plaatsen voor, waaronder ook de gemeente Súdwest Fryslân. De plant, die wel 10 cm per dag kan groeien, is lastig weg te halen, maar de aanhouder wint.

 

Kijk hier hoe je hem kunt bestrijden:

 

-----------------------------------------------------

Gemeentelijk Bermbeleid


Onze bermen hebben samen een oppervlakte van bijna 700 hectare: dat zijn 500 voetbalvelden! In de bermen komen meer dan 200 plantensoorten voor. Hier zitten ook soorten bij die wettelijk beschermd zijn of op de rode lijst staan. Dit soort bermen beheren we zo veel mogelijk ecologisch. Dat betekent: (meestal) twee keer per jaar maaien in juni en september. Hierdoor wordt de bodem langzaam minder voedselrijk en groeit het gras minder snel. Zo komt er meer ruimte voor wilde bloemen.

Meer biodiversiteit

Op plekken waar ratelaar is uitgezaaid maaien we eens per jaar, in september. De ratelaar leeft deels van gras. Daardoor groeit het gras minder snel, waardoor er ruimte komt voor wilde bloemen. We zaaien de ratelaar op veel plekken, dit bespaart kosten en levert meer bloemen en insecten op.  Smallere bermen klepelen we twee keer per jaar in fasen. Klepelen houdt in dat het gras na het maaien blijft liggen. Dit is goedkoper, het nadeel is dat er weinig verschillende bloemen kunnen groeien.

-------------------------------------------