Dorpsbelangen            

   

 

                 Actueel                  

 

Dorpshuis

Per 1 september is ons dorpshuis weer geopend voor maximaal 20 personen per evenement.

Kijk hier voor de voorwaarden

 

===============================

 

 

Dankzij de sponsoring door het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân waren wij in staat een nieuwe koelkast voor ons dorpshuis aan te schaffen. De nieuwe koelkast is niet alleen een stuk stiller maar is ook een stuk zuiniger.

Gebruikte de oude koelkast nog 1460 kw op jaarbasis, deze nieuwe koelkast gebruikt slechts 230 kw/jaar.

____________________________________

 

 

 

ACTIE WERKGROEP VERKEER

    

U vindt HIER alles over de VERKEERSDRUKTE

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Dorpshuis

    

U vindt HIER alles over de verbouwing van het Dorpshuis.

Alle foto's van de verbouwing

 

   

Welkom met een boodschap

 

 

---------------------------

NieuwjaarsBorrel Offingawier

 

 

Dorpshuis de Wier

Op 5 januari j.l. werd weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang Offingawier gehouden. Deze gezellige en druk bezochte activiteit werd mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Súdwest Fryslân

 

-----------------------------------------------------

Gemeentelijk Bermbeleid


Onze bermen hebben samen een oppervlakte van bijna 700 hectare: dat zijn 500 voetbalvelden! In de bermen komen meer dan 200 plantensoorten voor. Hier zitten ook soorten bij die wettelijk beschermd zijn of op de rode lijst staan. Dit soort bermen beheren we zo veel mogelijk ecologisch. Dat betekent: (meestal) twee keer per jaar maaien in juni en september. Hierdoor wordt de bodem langzaam minder voedselrijk en groeit het gras minder snel. Zo komt er meer ruimte voor wilde bloemen.

Meer biodiversiteit

Op plekken waar ratelaar is uitgezaaid maaien we eens per jaar, in september. De ratelaar leeft deels van gras. Daardoor groeit het gras minder snel, waardoor er ruimte komt voor wilde bloemen. We zaaien de ratelaar op veel plekken, dit bespaart kosten en levert meer bloemen en insecten op.  Smallere bermen klepelen we twee keer per jaar in fasen. Klepelen houdt in dat het gras na het maaien blijft liggen. Dit is goedkoper, het nadeel is dat er weinig verschillende bloemen kunnen groeien.

-------------------------------------------