Dorpsbelangen

 

 

 

 

   

 

Actueel


 

Dorpshuis de Wier

 

 

 

  ===============================

    

  

    Foto Auke Landman

 

 

=====================================

 

ACTIE WERKGROEP VERKEER

 

 

    

U vindt HIER alles over de VERKEERSDRUKTE

 

---------------------------------------------------------------------------

Dorpshuis

 

 

 

 

 

 

 

U vindt HIER alles over de verbouwing van het Dorpshuis.

Alle foto's van de verbouwing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

KOOKCLUB OFFINGAWIER

Trakteert inwoners op snertmaaltijd

 

Lees hier meer over deze unieke aktie

 

 

----------------------------------------------

Gemeentelijk bermbeleid

Onze bermen hebben samen een oppervlakte van bijna 700 hectare: dat zijn 500 voetbalvelden! In de bermen komen meer dan 200 plantensoorten voor. Hier zitten ook soorten bij die wettelijk beschermd zijn of op de rode lijst staan. Dit soort bermen beheren we zo veel mogelijk ecologisch. Dat betekent: (meestal) twee keer per jaar maaien in juni en september. Hierdoor wordt de bodem langzaam minder voedselrijk en groeit het gras minder snel. Zo komt er meer ruimte voor wilde bloemen.

 

Meer biodiversiteit

Op plekken waar ratelaar is uitgezaaid maaien we eens per jaar, in september. De ratelaar leeft deels van gras. Daardoor groeit het gras minder snel, waardoor er ruimte komt voor wilde bloemen. We zaaien de ratelaar op veel plekken, dit bespaart kosten en levert meer bloemen en insecten op.  Smallere bermen klepelen we twee keer per jaar in fasen. Klepelen houdt in dat het gras na het maaien blijft liggen. Dit is goedkoper, het nadeel is dat er weinig verschillende bloemen kunnen groeien.

-------------------------------------------