Dorpshuis, kerk en kerkhof

 

Het dorpshuis voorziet in de behoefte aan een gemeenschapsruimte. Hoewel er een beperking is in grootte en mogelijkheden rondom het gebouw is het dorp blij met de aanwezigheid van het dorpshuis. Het past qua grootte bij de omvang van het dorp. Bij een gebruik dat overeenkomt met het huidige is de verwachting dat het gebouw voor de toekomst exploitabel zal blijven.

Vele malen is de wens uitgesproken om het dorpshuis sfeervoller in te richten, dit zou de verhuurbaarheid ook ten goede komen. Met een goede financiële onderbouwing zijn er mogelijkheden om dat te realiseren. Financiering door middel van subsidies moet nog onderzocht worden.

Ook bestaat de wens voor voorzieningen buiten het gebouw voor een gezellig zitje of om te bbq-en. Dit vraagt om een nadere inventarisatie waarbij de wensen, de financieringsmogelijkheden, de exploitatie en haalbaarheid onderzocht en afgewogen moeten worden.

 

De kerk en het kerkhof zijn momenteel in eigendom en beheer van de kerkelijke gemeente. Er wordt de laatste jaren weinig gebruik meer van het gebouw gemaakt voor de eredienst maar in toenemende mate voor rouw- en trouw gelegenheden. De kerkelijke gemeente wenst afstand te doen van het gebouw en het kerkhof en hoopt dat het dorp kerk en hof wil overnemen om de gemeenschapsfunctie voor het dorp te behouden.

 

De dorpsbewoners vinden de kerk en het kerkhof van groot belang voor het dorp. Hoewel er draagvlak is voor de overname van de kerk en het kerkhof wordt de financiële situatie van het gebouw en het kerkhof en de exploitatie ervan als een probleem gezien. Er moet een gedegen financiële onderbouwing komen om te beoordelen of het gebouw kan worden overgenomen. Alleen bij een financieel gezonde situatie zal het gebouw op lange termijn in stand gehouden kunnen worden. Daarnaast moeten de consequenties van het niet overnemen van de kerk en het kerkhof ook worden beoordeeld, dit kan ook grote gevolgen hebben.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Aankleding dorpshuis

Doarpsbelang

2012-2013

Ruimte buiten dorpshuis

Doarpsbelang

2012-2014

Overname kerk en kerkhof

Werkgroep vanuit Doarpsbelang

2012