Woningbouw

 

De gemeente Súdwest Fryslân heeft voor de komende tien jaar geen plannen om woningbouw in Offingawier te realiseren. Bij de vorige raadpleging in 1998 bleek er bij de bewoners geen behoefte te bestaan voor uitbreiding van het aantal woningen in het dorp, bij de huidige raadpleging was men niet meer zo uitgesproken en blijkt een deel van de bewoners geen moeite te hebben met woningbouw.

Tijdens de keukentafelgesprekken kwam naar voren dat met name (huur)woningen voor starters op de woningmarkt en senioren gemist worden. Uitbreiding moet eventueel daar plaatsvinden waar anderen er visueel zo weinig mogelijk last van hebben. Inbreiding zou tevens moeten worden toegestaan, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde kangoeroewoningen.

Heel sterk kwam tijdens de keukentafelgesprekken de behoefte naar voren om de bestemming van de bestaande bebouwing te kunnen wijzigen zodat voorzien kan worden in de eerder genoemde behoefte. Een (grote) boerderij zou dan bijvoorbeeld verbouwd kunnen worden tot meerdere wooneenheden.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Bespreken met gemeente SWF

Doarpsbelang

2012-2013