Dorpshuis de Wier per 1 september 2020  weer open.

De Wier zal binnen kort beperkt opengesteld worden. Dit zal echter wel onder de voorwaarden zoals die door RIVM zijn vastgesteld moeten gebeuren.

 

De basisregels voor de huurder van dorpshuis de Wier.

·       Maximaal 20 personen in het dorpshuis. ( de vrijwilligers zijn hier niet in meegerekend )

·       Iedere huurder zal een verantwoordelijk persoon aan moeten wijzen die ervoor zorgt dat de regels nageleefd worden.

·       de ruimte zoveel mogelijk ventileren door de ramen en/ of deuren open te zetten.

·       Iedereen moet een zitplaats hebben en mag zich zo min mogelijk in dezelfde ruimte verplaatsen.

 

Algemene maatregelen en Hygiëne.

·       Heb je klachten...blijf thuis en laat je testen! Als je merkt dat een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont mag deze persoon verzocht worden om naar huis te gaan.

·       Was je handen of desinfecteer je handen bij binnenkomst.

·       Ben je 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt.

·       Schud geen handen.

·       Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte afspraken.

Als Dorpsbelang rekenen wij erop dat iedereen zich aan deze regels houdt, zodat het dorpshuis voor iedereen open kan blijven.;