FERIENING FAN DOARPSBELANGEN OFFENWIER

 

 

 

Goedenavond,

Geachte leden van de commissie "Doarp, Stêd en Omkriten",

 

Mijn naam is Amerins van de Vlugt. Ik spreek in als lid van het bestuur van de Feriening fan Doarpsbelangen Offenwier.

 

Ik wil graag onze visie vertellen met betrekking tot de plannen voor de aanleg van een kabelwaterskibaan op de dagrecreatieplas De Potten en beginnen met een schets van de waarde van deze plas voor de bewoners van Sneek, Offingawier en omstreken.

 

 

·      de plas wordt het gehele jaar door bezocht door vele wandelaars die daar komen wandelen en genieten van de rustgevende uitstraling die dit gebied heeft en de  mooie steeds wisselende flora en fauna in de verschillende jaargetijden.

·      's morgens vroeg bij dag en dauw zijn er vissers die bij slecht en mooi weer met een bootje op de plas of aan de kant aan het vissen zijn en in de rust ontspannen

·      op zonnige dagen komen de toeristen, de inwoners van Sneek, Offingawier en omstreken naar De Potten om veilig en vertrouwd te zonnebaden en te zwemmen. Ouders met kleine kinderen veilig in het afgebakende stuk water, spelend op strand bij de speeltoestellen, jongeren of ouderen die de uitdaging aangaan om de plas over te zwemmen.

·      regelmatig zijn er mensen die vlak na zonsopgang al te water gaan om in alle rust hun conditie te trainen

 

Aanleg van een kabelwaterskibaan zal in ernstige mate ten koste gaan van deze kwaliteiten en mogelijkheden die de plas aan de vele verschillende gebruikers biedt.

 

Naar onze mening zal de beoogde horecavoorziening, net als de kabelwaterskibaan, leiden tot een vorm van overlast. Lawaai, muziek enbezoekers die laat weg gaan, zullen voor verstoring van de rust in de omgeving en ons dorp zorgdragen.

 

Andere problemen die ontstaan hebben betrekking op de veiligheid en de leefbaarheid van ons dorp. Immers de weg die door het dorp loopt zal in hoofdzaak worden gebruikt voor het verkeer van en naar  de kabelwaterskibaan. Hierover merk ik het volgende op.   Enkele jaren geleden zijn er meerdere fysieke voorzieningen getroffen om het verkeer binnen ons dorp te reguleren en langzamer te laten rijden. Dit t.b.v. de verbetering van de maatschappelijke beleving, van de leefbaarheid en van de veiligheid binnen het dorp. Door de aanleg van het voetpad is dit binnen de bebouwde kom in grote mate gelukt.

 

Eén keer per jaar is dat anders n.l. bij de Sneekweek, dat kennen we en dat weten we. Met een gepland aantal bezoekers voor de kabelwaterskibaan van  tussen de zeven- en twaalfduizend bezoekers per jaar zal dit nu gecontinueerd worden over een veel langere periode. Weliswaar niet zo exponentieel als in de Sneekweek maar zorgwekkend genoeg.  Door het verschil van de huidige situatie en een toename van minimaal 300 extra verkeersbewegingen per week zal de dan ontstane onrust en geluidstoename absoluut  ten koste gaan van de maatschappelijke beleving van het wonen en de verkeersveiligheid in ons dorp.

De voormalige gemeente Sneek heeft indertijd toegezegd bij toename van activiteiten in en om de Potten, Paviljoen en Sneekermeer rekening te houden met infrastructuur door ons dorp en daar per uitbreiding geld voor te reserveren. Weliswaar zijn we nu de gemeente SWF maar het laat toch de noodzakelijkheid van voorzieningen t.b.v. ons dorp zien.

 

Resumé:

 

Op basis van de eerdergenoemde punten zijn wij tegen de aanleg van de kabelwaterskibaan op de dagrecreatieplas De Potten en het bestuur van de Feriening fan Doarpsbelangen Offenwier verzoekt u dan ook deze argumenten mee te nemen in uw advisering c.q. besluitvorming.

 

Bedankt voor uw aandacht.

 

TERUG