In 2020 is het idee opgevat om iets voor de mienskip te doen. Samen met meerdere dames eten koken en dan met de dorpsbewoners in het dorpshuis een gezamenlijk maaltijd te houden. In Juli zijn er hiervoor diverse potten en pannen aangekocht. Door de corona is alles een beetje in de war geschopt, en kon er niets in het dorpshuis georga

niseerd worden.

Om toch iets te doen is er eind januari 2021 door de commissie het idee opgevat om een snert actie te houden.

Diverse dames en, inmiddels ook een aantal heren uit het dorp, hebben thuis snert gemaakt.

Op 19 februari konden de dorpsgenoten na aanmelding één of meerdere porties snert afhalen in het dorpshuis de Wier.

 

Totaal zijn er 78 porties snert afgehaald, en met anderhalve meter in acht nemend kwamen de dorpsbewoners naar het dorpshuis, ieder met hun eigen pannetje. Dit is een geslaagde actie en mooi initiatief gebleken.

 

Mede door het Ondernemersfonds hebben we dit kunnen realiseren.

Hopelijk kunnen we nog eens een echte gezamenlijke maaltijd organiseren in het dorpshuis als alles weer "normaal" is.