Doorbraak kruispunt Fiifgeawei /  Paviljoenwei

 

De situatie rond het kruispunt Fiifgeawei – Paviljoenwei – Koaiwei – Goaijengamieden komt iedere maand opnieuw aan de orde tijdens de vergaderingen van Dorpsbelang. Er zijn het afgelopen jaar verschillende pogingen gedaan om het team verkeer  van de gemeente Súdwest-Fryslân er van te overtuigen dat de situatie op dit kruispunt verwarrend en daardoor onveilig is. Dit is zeker het geval voor de buitenlanders die het kruispunt als een rotonde beschouwen.

Echter, iedere keer kregen wij nul op rekest.

 

Nu lijkt er een doorbraak te zijn. In het GVVP (gemeentelijk verkeers en vervoersplan is voor 2016 2017 tijdens het reguliere onderhoud van de weg een situatie wijziging gepland. Let wel, het plan wordt uitgevoerd indien en geen kabels verlegd hoeven te worden.

 

Hier onder de argumenten zoals deze uit het GVVP van de gemeente zijn overgenomen.

 

Aanleiding

In de afgelopen jaren hebben er op deze kruising een

aantal aanrijdingen plaatsgevonden. Ondanks dat er op de kruising goed

overzicht is en dat het kruisingsvlak met belijning en afwijkende

bestrating extra attentie heeft. Er zijn voorlopig borden geplaatst maar dit is geen structurele oplossing

 

Resultaat

De attentie op de kruising moet meer worden verhoogd. Ook moet getracht worden de snelheid op de rechtdoorgaande bewegingen

naar beneden worden gebracht.

Door het verleggen van de assen van de toeleidende wegen moet de recht doorgaande beweging snelheid minderen om de kruising over te steken.De kruising wordt verhoogd met taludstrepen aangelegd in een rode kleur

 

Nader onderzoek

Het blijkt dat er in de bermen een aantal kabels en leidingen liggen. Er wordt nu onderzocht in hoeverre deze van invloed zijn op het bijgevoegde ontwerp.

Bij de vaststelling van het GVVP is ook besloten dat er geen afzonderlijk budget beschikbaar komt maar dat fysieke maatregelen alleen kunnen worden uitgevoerd in combinatie met onderhoudswerkzaamheden.

 

Hier onder ziet u een tekening van de geplande situatie. In dunne lijnen is de huidige situatie met de "rotonde" nog zichtbaar.