Werkgroepen toekomstvisie 2012-2022

 

Dit voorjaar is de Toekomstvisie 2012-2022 gepresenteerd. Om de visie te kunnen realiseren zijn er een aantal werkgroepen geformeerd, die nu met de actiepunten aan de slag gaan. De volgende werkgroepen zijn vanaf nu actief:

- Werkgroep groen (Nico Brandsma en Rintsje Winia)

- Werkgroep Verkeer (Botsje Bloemhof, Saskia de Backker en Henk Vijge)

- Werkgroep Duurzaamheid (Hans Detmers)

- Werkgroep Ouderen. (Hans Detmers en Rob Genee)

- Werkgroep Kleinschalige recreatie (Hylkje de Jager, Martha Gerbers en Burney Kielman)

- Werkgroep overname kerk (Fêdde Bloemhof, Jan Eringa en Rintsje Winia)

 

 

    -