Begraffenisferienig “de Lêste Eare”.

 

Het komt regelmatig voor dat we vragen krijgen betreffende de begrafenisvereniging. Daarom leek het ons nuttig de actuele stand van zaken eens op een rijtje te zetten.

 

Algemeen

De begraffenisferiening “de Lêste Eare” is een afdeling van Dorpsbelang Offingawier en heeft tot doel; het regelen en verzorgen van begrafenissen of crematies van haar leden op het kerkhof van Offingawier of in de directe omgeving daarvan (max 10 km).

Lid kunnen zijn (of worden) alle huidige- en voormalige inwoners van Offingawier van 18 jaar of ouder. (Kinderen jonger dan 18 jaar zijn automatisch lid door het lidmaatschap van hun ouders.)

De contributie bedraagt € 10,- per jaar.

 

Contactpersonen

Voor algemene vragen over de begrafenisvereniging kan men terecht bij:

Berendt Boschma         tel.  0515-424466 of 06-80129702 m                                                     Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Renske Boschma         tel. 0515-414848      of 06-31328156   

                                   Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit kunnen vragen zijn zoals:

Bij wie vraag ik een graf aan, hoe gaat een en ander in zijn werk bij een begrafenis, het lidmaatschap, of andere vragen.

 

Bij een overlijden

Voor het melden van een overlijden kan men rechtstreeks terecht bij:

Uitvaartvereniging “Draagt elkanders lasten” te Sneek. (Dhr. M. Heslinga) telefoon 0515-413757 (Zie hiervoor ook de advertentie die elke week in het Sneeker Nieuwsblad staat.)

Mocht er bij een overlijden wat van het dorp te verwachten zijn, zoals klokluiden, graf graven, dragers, huur kerk, huur dorpshuis, dan neemt Dhr. Heslinga weer contact op met Berendt Boschma, die dit vervolgens binnen het dorp verder regelt.

 

Indien iemand thuis in Offingawier overlijdt, zal Heslinga contact opnemen met Marieke Batteram zodat zij de laatste verzorging aan de overledene kan geven.

Als iemand komt te overlijden in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of elders dan wordt de laatst zorg daar vaak al gedaan.

 

Zowel leden als niet leden kunnen gebruik maken van de diensten van de begrafenisvereniging.

Onderstaandde bijdragen die leden en niet leden moeten betalen, wanneer ze gebruik maken van de diensten:

 

 

 

Leden

 

 

Niet Leden

Koster

€          40,00

€          80,00

Bode

€        200,00

€        400,00

Dragers (per drager)

€          20,00

€          40,00

Belluiden

€            5,00

€          10,00

Administratie

€          40,00

€          80,00

Gravers (per graver)

€        100,00

€        200,00

Verzorging

€          20,00

€          40,00

 

Daarnaast betalen de erven van een “niet” lid een bedrag van € 200,00 aan de begrafenisvereniging.

Bij overlijden van een lid, krijgen de erfgenamen een vergoeding (korting) van € 300,00 uitgekeerd.

 

Penningmeester gevraagd

Mariska Huls heeft jaren de financiën van de begrafenisvereniging beheerd en zal begin volgend jaar stoppen als penningmeester. Zij zou graag in oktober en november haar opvolger of opvolgster inwerken.

Wie meldt zich aan?

Aanmeldingen bij Amerins van der Vlugt tel. 0515-439505 of 06-81842952