De wijkagent

 

Graag wil ik mij als wijkagent aan u voorstellen. Mijn naam is Hannie Algra. Nadat ik enkele jaren in de hulpverlening heb gewerkt met dak- en thuislozen, heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar de politie. Sinds 2008 ben ik met veel plezier werkzaam in Sneek. Sinds begin 2016 ben ik wijkagent, eerst waarnemend en sinds begin 2017 vast aangesteld voor Offingawier en de wijken Sperkhem, het eiland, Oudvaart, De domp en Houkepoort in Sneek.

 

P.S. De taken van Hannie zijn onlangs overnomen door Holke vanb de Brug.

 

Leuk?

Jazeker. De functie van wijkagent is veelzijdig en van alle markten thuis. Er is geen dag waarbij ik van tevoren weet wat mij staat te gebeuren. Het ene moment sta ik bij een schaap dat op de rug ligt en graag rechtop wil staan en het volgende moment zoek ik een landingsplaats voor de traumahelikopter, omdat er een ernstige aanrijding heeft plaatsgevonden.

Minder leuk?

Soms ook. Minder leuk zijn de meldingen waarbij iemand is overleden en de nabestaanden een slecht nieuws bericht moet worden overgebracht. Of die ene keer dat ik samen met partners een drugsverslaafde probeerde op het rechte pad te krijgen en hij dit ook graag wilde. Maar dat hij uiteindelijk overleed aan een overdosis. Of die keren dat ik te maken kreeg met agressie op mij gericht. 

 

Wat mag u verwachten?

De wijkagent heeft een vooruitgeschoven positie binnen het politieteam van uw gemeente. De wijkagent is het eerste aanspreekpunt en onderhoudt de contacten met bijvoorbeeld het plaatselijk belang en verenigingen of instellingen. Daarnaast is de wijkagent bekend met de bewoners in zijn wijk en welke problemen er spelen, om vervolgens samen naar een oplossing te zoeken.

 

Woninginbraken.

Wij signaleren momenteel een toename van de woninginbraken. De oorzaak hiervan is niet bekend. Feit is wel dat u zelf een aantal maatregelen kunt treffen om de kans dat er bij u wordt ingebroken zo klein mogelijk te maken. De meeste inbraken vinden in de avonduren plaats. Vooral tussen 18:00 en 24:00 uur. Gaat u ’s avonds van huis, sluit dan zoveel mogelijk alles af en laat in de woning een lamp branden. Laat geen kostbaarheden in het zicht liggen, bijvoorbeeld het achterlaten van de portemonnee op de tafel. Vanaf de straat is meer zichtbaar in de woning dan u denkt. Veel mensen bewaren nog steeds hun pincode bij hun pinpas. Bewaart u uw pincode op een veilige plaats, los van de pinpas.

 

Kunt u iets doen tegen een woninginbraak?

Wanneer u ’s avonds en ’s nachts opvallende zaken in uw straat waarneemt, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de politie. Met opvallende zaken bedoel ik bijvoorbeeld het langzaam door de straat rijden van auto’s met meerdere personen, het rondstruinen van personen die u niet kent en waarvan u de indruk krijgt dat men belangstelling heeft voor woningen en/of voertuigen. Probeert u, indien mogelijk, zoveel mogelijk gegevens vast te leggen, zoals kenteken, merk, kleur en soort voertuig, signalement enz. Belt u vervolgens met de meldkamer van de politie Noord Nederland. Hiervoor belt u het landelijke politienummer 0900-8844. Voor dringende zaken die meteen politie inzet vragen belt u natuurlijk 112. Hierbij moet u denken aan het op het heterdaad betrappen van iemand die een strafbaar feit begaat, bijvoorbeeld het vernielen van een auto, fiets, lantaarnpaal, of het stelen van een bloempot, tuinmeubilair enz.

 

Op 29 maart 2017 heb ik tijdens de algemene ledenvergadering van het dorpsbelang iets mogen vertellen over de whattsapp groepen. Ik heb een kopie van de folder toegevoegd. Leest u dit rustig eens door. Mocht u ook een whatts app groep op willen starten, dan kun tu contact opnemen met het dorpsbelang.

 

Vragen tijdens de bijeenkomt:

Tijdens de vergadering werden nog enkele vragen gesteld waar ik nog op terug zou komen:

 

Mogen de honden loslopen op de Griene dyk (fietspad)?

Ik heb navraag gedaan bij

de gemeente. Antwoord was: Griene Dyk is buiten de bebouwde kom en niet een aangewezen gebied. De hond mag daar los lopen. De aangrenzende weilanden kunnen natuur reservaat zijn,. Daar mogen de honden niet los.

 

Mag naakt recreëren op de Potten het gehele jaar door?

Ja, dit gebied is het gehele jaar opengesteld.

Hoe kunt u mij bereiken?

Telefonisch ben ik bereikbaar via het landelijk politienummer 0900-8844. Wanneer ik niet bereikbaar ben, zal de telefonist(e) een terugbelverzoek maken. Mijn e-mailadres is bij

het dorpsbelang bekend. Mocht u anoniem melding van iets willen maken, mag u natuurlijk ook mailen, maar u kunt een anonieme melding doen bij Meld Misdaad Anoniem. Ik zal de informatie discreet behandelen.

 

Met zijn allen werken aan de veiligheid in uw dorp, is beter dan een ieder voor zich.

 

Vriendelijke groet,

Hannie Algra

Wijkagent

 

P.S.

Hannie is onlangs overgeplaatst naar Leeuwarden. Haar taak als wijkagent wordt overgenomen door Holke van de Brug.