Opbringst âld papier oer 2016

 

Novimber 2015                  3,660 ton                     € 214,37

Jannewaris 2016                2,430                            € 119,84

Maart 2016                        2,870                             € 163,35

Maaie 2016                        2,830                             € 176,38

July 2016                            2,280                            € 132,37

Septimber 2016                  2,310                            € 161,11

                                            -----------------------------------------

                                         16.380 ton                       € 967.42

 

Der is dit jier 2.660 ton mear ophelle as yn 2015.

En de opbringsten lykje der ek wer op! De tonpriis fariearde fan € 49.32 oan’t € 69.74. Yn 2015 wie de opbringst € 382.36 dus no in ferheging fan € 585.06

 

Tank oan alle frijwilligers !!

Botsje Bloemhof.